Luca de Salvia — visual artist

LES FEMMES PUBLIQUES November issue 2019